[ Paisansujkam1 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ไพศาล สุขแจ่ม
ชื่อเล่น : 
P'Ao
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
21/9/2545
อายุ : 
15
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
Paisan@gmail.com  
ที่อยู่ : 
ตำบลดอนคา
อำเภอ : 
ท่าตะโก
จังหวัด : 
นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ : 
60160
เบอร์โทรศัพท์ : 
0613713707
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น