[ ชัยวัฒ ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ชัยวัฒ แยบสูงเนิน
ชื่อเล่น : 
บาส
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
21/7/2546
อายุ : 
14
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
m2316485@gmail.com  
ที่อยู่ : 
บ.ร่องหอย 444/1
อำเภอ : 
อ.ไพศาลี
จังหวัด : 
นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ : 
60220
เบอร์โทรศัพท์ : 
0996098662
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
ประถมศึกษา