ชื่อ - นามสกุล :นายสังวร ยมรัตน์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0813794587
Email :thatakoschool@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา