ชื่อ - นามสกุล :นางกัญญาณัฐ ฤทธิ์บำรุง
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :