ชื่อ - นามสกุล :นส.นงค์นุช แก้วจัตุรัส
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มสาระ