ชื่อ - นามสกุล :นายนิททรถ์ ศรีเนาวรัตน์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สังคมศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :