หมวดหมู่ : ประกาศจากโรงเรียน ประกวดราคา
หัวข้อ : Download แบบประเมินอ่านคิด คุณลักษณะ จุดเน้น ปีการศึกษา 2-2560
โดย : admin
อ่าน : 4047
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
พิมพ์ 

Download แบบประเมินอ่านคิด คุณลักษณะ จุดเน้น ปีการศึกษา 2-2560

ส่งพร้อม ปพ.

แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 2-2560
https://drive.google.com/open?id=17FZl4e9r2qhuDy1XwWKnzDeo56I3EDJ9


แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2-2560
https://drive.google.com/open?id=1LtTTugFi-Q13COte6xqH0s6j_DE4aXGD


แบบประเมินจุดเน้นผู้เรียน
https://drive.google.com/open?id=14XFqbC2dyLyGsWPPnOvIoZQ94jjgnyhX