หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : <ด่วน> เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียน ม.1-ม.6 ฉีดไฟเซอร์
โดย : admin
อ่าน : 390
อังคาร ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมเชิญผู้ปกครองลงนามแจ้งความประสงค์ (ยินยอม) ให้นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์

โดย Download เอกสารด้านล่าง พิมพ์และกรอกให้เรียบร้อย นำส่งที่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม หรือถ่ายภาพเอกสารที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ส่งให้กับครูที่ปรึกษาของนักเรียน ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 

     1. เอกสาร ส่วนที่ 2 : เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์

     2. ภาคผนวกที่ 5 แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

         ดาวน์โหลดที่นี่

         หากไม่มีเครื่องพิมพ์หรือไม่สะดวก ให้ติดต่อรับเอกสารได้ที่หน้าป้อมยามโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรอกและส่งได้ในเวลาเดียวกัน